Ứng dụng Quản lý trường học
ASC - School

Kết nối giữa phụ huynh với nhà trường

Theo dõi kết quả học tập học sinh cho phụ huynh

Đánh giá, chấm điểm học sinh cho giáo viên

Điểm danh, thông báo, tin tức cho nhà trường, sở giáo dục

Cài đặt ứng dụng tại đây (Quét mã QR)